Protectia datelor personale

Stimate Partener,

Dorim să vă aducem la cunoștință că responsabilitatea noastră în relația cu dvs. implică și modul în care prelucrăm și avem grijă de datele cu caracterpersonal. Astfel, începând cu data de 25 mai 2018, ne vom alinia la standardele europene în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date stipulate în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului.

Asociatia International Education Center, denumita in continuare AIEC-ANP, salvează si procesează următoarele categorii de date cu caracter personal ale reprezentanților clientilor:

 • Nume si prenume copil si parinte / tutore / apartinator / imputernicit;
 • Adresa poștală (strada, cod poștal, oraș, țară);
 • Număr de telefon;
 • Adresa de e-mail.

AIEC-ANP procesează date cu caracter personal ale reprezentanților partenerilor pentru anumite scopuri legitime, care includ unele sau toate din următoarele:

 • îndeplinirea obligațiilor și a drepturilor ce decurg din contractul cu dvs., dacă există;
 • obligații legale;
 • realizarea unor interese legitime ale societății, în beneficiul dvs., precum:
  • marketing direct pentru promovarea produselor, serviciilor, soluțiilor oferite de noi;
  • evaluarea gradului dvs. de satisfacție;
  • determinarea/ evaluarea intereselor dvs. prin mijloace automate sau nu, pentru a vă oferi servicii cât mai potrivite;
  • realizarea de analize statistice fără crearea de profile individuale, în scopul de a ne îmbunătăți continuu serviciile.

Ori de câte ori procesăm date, în scopurile menționate anterior, ne vom asigura că respectăm întotdeauna drepturile persoanelor cu privire la datele cu caracter personal..

 • Dreptul la informare este dreptul dvs. de a primi informații referitoare la identitatea și datele noastre de contact, scopul în care se procesează datele, categoriile de date vizate, destinatarii la care ajung datele dvs. prin intermediul nostru, respectiv la existența drepturilor pe care le aveți în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și condițiile în care acestea pot fi exercitate;
 • Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrați sau nu datele dvs. și dacă da, vă oferim acces la aceste date și informații despre cum sunt procesate;
 • Dreptul la portabilitate se referă la faptul că puteți primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat și la dreptul ca acestea să poată fi transmise altui operator direct;
 • Dreptul la opoziție vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când acest lucru nu reprezintă un interes public sau un interes legitim al nostru;
 • Dreptul la rectificare se referă la corectarea fără întârziere nepotrivită, personal inexact;
 • Dreptul la returnarea şi ştergerea datelor. Părțile convin ca, la încheierea raporturilor contractuale, independent de mod, vor returna, distruge, şterge, toate datele cu caracter personal divulgate sau de care au luat la cunoştiinţă în executarea contractului, precum și copiile, materiale ori documentele care privesc aceste date personale, confirmând acest aspect în scris, cu excepția situaţiilor în care există un interes legitim ori o obligaţie legală în păstrarea acestor date, total sau partial, ulterior acestui moment. În acest caz, partea care păstrează datele personale garantează că va asigura confidențialitatea acestora pe perioada strict necesară exercitării interesului legitim sau a obligaţiei impuse de lege;
 • Dreptul de a vă adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi exercitat în cazul în care am încălcat oricare dintre drepturile garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, ne-ați reclamat abaterea și nu am rectificat sesizare în termenul legal.

AIEC-ANP păstrează datele cu caracter personal ale reprezentanților colaboratorilor, partenerilor, pe durata relațiilor contractuale sau pentru cel mult 1 an de la data încetării ultimului contract încheiat cu partenerii de afaceri.

Vă informăm că AIEC-ANP a luat toate măsurile tehnice și organizatorice de securitate menite să protejeze datele cu caracter profesional ale persoanelor vizate împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, a modificării, divulgării sau accesului neautorizat.

Responsabilul cu protecția datelor in cadrul AIEC-ANP poate fi contactat la adresa de e-mail: office@paideea.ro

Fișa pentru consimțământul părinților cu acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal o găsiți AICI.

AIEC-ANP
Director: Daniela ANDREI
Președinte: Gheorghe ANDREI