Nivele de studiu

O bună cunoaştere a limbii engleze, susţinută de o calificare oficială a nivelului de studiu, care de cele mai multe ori înseamnă un certificat internaţional, poate oferi elevilor un mare avantaj, ceea ce duce în primul rând la oportunităţi interesante de studiu, iar mai apoi de muncă, în ţară şi în străinătate.

Nivelele de studiu care sunt urmate de către cursanţii Centrului Paideea sunt cele ale clasificării după care se pregătesc testele Cambridge.
Centrul Paideea îşi structurează cursurile folosind materiale oficiale ale University of Cambridge – ESOL Examinations.

Materialele Cambridge English for schools sunt concepute pentru elevii din învăţământul primar şi secundar şi cuprind conţinuturi extinse de învăţare, predare şi evaluare.

Obiectivele noastre sunt următoarele:

 • Să realizăm standarde de limba engleză recunoscute la nivel internaţional
 • Să îmbunătăţim competenţele lingvistice ale copiilor pas cu pas
 • Să obţinem progres evident în evoluţia lingvistică
 • Să oferim suportul necesar elevilor ce manifestă implicare şi interes special pentru limba engleză.

Nivelele noastre de studiu sunt următoare:

 • Nivelul unu – Basic English (pentru copii cu vârsta peste 7 ani)

Cambridge for Schools – şcoala primară

 • Nivelul doi – “STARTERS” (clasa a doua)
 • Nivelul trei (A1) – “MOVERS” (clasa a treia)
 • Nivelul patru (A2) – “FLYERS” (clasa a patra)

Cambridge for Schools – gimnaziu

 • Nivelul cinci (A2) – Cambridge for Schools “KET – Key English Test” (clasa a cincea)
 • Nivelul şase (B1) – Cambridge for Schools “PET – Preliminary English Test” (clasa a şasea)
 • Nivelul şapte (B1) – Cambridge for Schools “PET – Preliminary English Test” (clasa a şaptea)
 • Nivelul opt (B2) – “First Certificate English – FCE” – primul test oficial de engleză academică, recunoscut internaţional (de la clasa a şaptea până la clasa a noua, în funcţie de nivelele pregătitoare parcurse precendent de către cursant)

Engleza academică pentru liceu

Limba engleza - Cambridge

 • Nivelul nouă (C1) – Cambridge Advanced Certificate (CAE) – al doilea test oficial de engleză academică (de la clasa a zecea)
 • Nivelul zece (C2) – Cambridge Proficiency English (CPE) – al treilea test oficial de engleză academică (de la clasa a-11-a)

Aceste nivele de studiu nu sunt nici rigide şi nici obligatorii. Spre exemplu, în cadrul Centrului, sunt grupe de copii de clasa a şasea şi a şaptea care sunt de nivel opt, copii de clasa a opta care sunt de nivel zece, etc. Diferenţa dintre cursanţi este dată de nivelul lor de implicare, varsta de la care au inceput învăţarea şi pasiunea pe care o manifestă faţă de limba engleză.