Cursuri limba germană

Centrul Paideea organizează urmatoarele tipuri de cursuri de limba germană:

  • Cursuri pentru şcolari (începând cu vârsta de 7 ani)
  • Cursuri pentru clasele V – XII

I. Cursuri pentru şcolari (începând cu vârsta de 7 ani)

  • Se asigură mijloace variate de învăţare pe suport hârtie şi pe calculator
  • Cursurile pentru preşcolari reprezintă îmbinarea perfectă dintre predarea efectivă şi joc, lecţia la grupele de preşcolari fiind o învăţare camuflata în joc, prin care copilul asimilează cuvintele şi structurile cu maxim de eficienţă, pe termen lung
  • Profesorii noştri sunt instruiţi în cele mai noi metode de predare, unele dintre ele fiind create de către profesorii Centrului în urma experienţei acumulate de-a lungul anilor.

Paideea - Cursuri limba germanaPaideea - Cursuri limba germanaPaideea - Cursuri limba germana

II. Cursuri pentru gimnaziu, clasele a-V-a – a-XII-a

  • Se asigură toate materialele necesare desfăşurării cursului
  • Se asigură o pregătire temeinică, care să permită elevilor susţinerea examenelor fără dificultate şi cu maximum de performanţă
  • Copiilor li se vor administra teste oficiale ale şcolilor unde vor da admiterea
  • Cursurile sunt combinate cu lecţii multimedia, copiii beneficiind de cele mai noi mijloace de învăţământ şi de cele mai adecvate metode, potrivit grupei de vârsta din care fac parte.

Paideea - Cursuri limba germanaPaideea - Cursuri limba germanaPaideea - Cursuri limba germana