After school – ( NU SE MAI ORGANIZEAZA DIN SEPTEMBRIE 2018 )

Paideea - After schoolÎn cei trei ani de after-school, am lucrat în special cu copii de clasa 0 şi clasa întâi, ca urmare a faptului că avem un număr limitat de locuri la programul 12.30 – 17.30.

În activităţile noastre întreprinse la afterschool dezvoltăm aptitudini necesare copiilor pe viitor pentru creşterea lor personală. Alături de noi, copiii descoperă cea mai bună variantă a lor, atât în ceea ce priveşte inteligenţa academică (dezvoltarea inteligenţelor lingvistice şi logico-matematice) dar şi inteligenţa inter şi intra-personală (prin dezvoltarea emoţională, a imaginaţiei, a creativităţii, a empatiei).

În paralel cu programa şcolară, urmărim dezvoltarea anumitor abilităţi necesare atât în mediul academic cât şi în viaţa de zi cu zi. Obiectivele şi sarcinile noastre sunt formulate astfel încât să fie interconectate, să clădeasca o „piramidă” a abilităţilor.

Începând de la dezvoltarea motricităţii (desenat, pictat, abilităţi manuale), trecem la dezvoltarea abilităţilor pregrafice (urmărirea modelelor, colorat în limite, continuarea sau trasarea unor modele cum ar fi liniile drepte sau unduite, cerculeţe, spirale) cu scopul final de a forma abilităţile de scris. Aceste abilităţi de scris sunt dezvoltate apoi atât în aria lingvistică (prin scrierea literelor şi a cuvintelor), cât şi în aria matematică (prin scrierea corectă a cifrelor şi a numerelor).

Paideea - After schoolÎn formarea şi dezvoltarea vocabularului se porneşte de la dezvoltarea auzului fonematic (abilitatea de a recunoaşte locul sunetelor în cuvinte), abilitatea de a despărţi în silabe, găsirea opuşilor şi a sinonimelor, introducerea sunetului în silabă, a silabei în cuvânt, formarea propoziţiilor pornind de la un cuvânt, a unui text pornind de la un subiect.

O parte importantă a activităţilor noastre se axează pe dezvoltarea abilităţilor de citire. Pornind astfel de la identificarea şi discriminarea între litere, se ajunge, prin exerciţiu, la citirea textelor necunoscute şi extragerea ideilor principale din text.

Dezvoltarea inteligenţei logico-matematice începe cu rezolvarea de labirinturi, puzzle-uri, unirea punctelor, apoi identificarea şi discriminarea cifrelor, construind abilităţile necesare până la efectuarea calculelor matematice în concernul 0-30.

În plus faţă de dezvoltarea inteligenţelor lingvistică şi logico-matematică, dezvoltarea personală a copiilor prin acceptarea individualităţii fiecăruia şi dezvoltarea creativităţii este un obiectiv central. Prin orele de dezvoltare emoţională, văzute de multe ori ca o terapie, copiii învaţă diferenţa între emoţii pozitive şi negative, comportamente pozitive şi negative, dar mai ales cum să îşi exprime emoţiile negative într-o manieră adecvată.

Obiectivele noastre, setate încă de la începutul activităţilor, constau în primul rând în crearea unui mediu securizant, unde copiii se pot exprimă liber, fără frica de repercursiuni şi fără răspunsuri şablon menite să bucure profesorul, dar care sunt de fapt false. Învăţăm împreună că putem greşi, atâta timp cât ştim să învătăm din greşeli, că avem voie să ne simţim trişti sau furioşi, atâta timp cât ne exprimăm pozitiv, că imaginaţia nu are limite, prin creativitate găsim răspunsuri şi relaxare, dar mai ales am învăţat că orice problemă are cel puţin o soluţie, trebuie doar să o căutăm.